10 томдық шығармалар жинағы

10-кітап. Мақалалар. Библиографиялық көрсеткіш

9-кітап. Оныншы кілт

8-кітап. Тәуелсіздік және қазақ поэзиясы

7-кітап. Саға

6-кітап. Сыр-сұхбат

5-кітап. Ардакүрең

4-кітап. Тұлғалар тағылымы: Сәбит пен Ғабит

3-кітап. Поэмалар. Өлеңдер

2-кітап. Өлеңдер

1-кітап. Балладалар. Толғаулар. Өлеңдер